Ivan Plačko

Ivan Plačko

Ivan Plačko

direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje

Ivan Plačko prezentirat će uspješne projekte i model rada Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje te kako se stvaraju uvjeti za pružanje usluga vezanih uz transfer tehnologija i komercijalizaciju inovacija. Prebacite se na moderan način poslovanja i iskoristite vrijedne savjete TIC-a.